یکشنبه دوم اردیبهشت ماه

رقابت مدیران و کارکنان شرکت طراحی و مهندسی قطعات کرمان خودرو

با پیگیری کمیته همگانی فدراسیون تیراندازی، مسابقه شرکت طراحی و مهندسی قطعات کرمان خودرو برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، با پیگیری کمیته همگانی فدراسیون تیراندازی، مسابقه شرکت طراحی و مهندسی قطعات کرمان خودرو در دو مرحله و در محل فدراسیون تیراندازی برگزار شد.

در پایان مرحله نخست که ویژه مدیران بود، مصطفی ابراهیمی نسب در جایگاه نخست ایستاد، سعید توحیدی‌پور دوم شد و ساناز طایفه کاظمی در ده سوم ایستاد.

در مرحله دوم که ویژه کارشناسان این شرکت بود، 110 نفر با هم به رقابت پرداختند که 26 نفر از انها راهی مرحله بعد شدند.

مرحله دوم مسابقات ویژه کارشناسان 4 آذر ماه برگزار می‌شود.