یکشنبه دوم اردیبهشت ماه

رسولی به عنوان سرپرست دبیر کلی فدراسیون تیراندازی منصوب شد

با حکم رئیس فدراسیون تیراندازی، ناصر رسولی به عنوان سرپرست دبیر کلی فدراسیون تیراندازی منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، مرتضی قربانی، رئیس فدراسیون تیراندازی در حکمی ناصر رسولی را به عنوان سرپرست دبیر کلی فدراسیون تیراندازی منصوب و حکم سرپرست دبیر کلی را به وی اهدا کرد.

 ناصر رسولی سابقه سرپرستی دبیر کلی، مدیریت اجرایی، ریاست سازمان تیم های ملی و کمیته استعدادیابی فدراسیون تیراندازی را در کارنامه خود دارد