پنجشنبه ششم اردیبهشت ماه

تجلیل هیأت تیراندازی استان قم از مادر سردار شهید حاج عباس کریمی

در مراسم اختتامیه اولین دوره مسابقات اهدف پروازی از مادر شهید حاج عباس کریمی قهرودی تجلیل و قدردانی بعمل آمد.

به گزارش روابط عمومی هیات تیراندازی استان قم، مراسم اختتامیه اولین دوره مسابقات اهدف پروازی که به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش و یادبود سردار شهید حاج عباس کریمی در روز جمعه مورخ 28 مهرماه در مجتمع خدماتی رفاهی مارال ستاره برگزار گردید، با اهدایی تندیسی از سوی هیأت تیراندازی استان قم از مادر شهید حاج عباس کریمی قهرودی تجلیل و قدردانی بعمل آمد.

با اهدای تندیسی از سوی هیأت تیراندازی استان قم از مهندس داود کریمی مدیریت مجموعه ای زنجیره ای مارال ستاره بابت همکاری و حمایت جهت برگزاری اولین دوره مسابقات اهداف پروازی تجلیل و قدردانی بعمل آمد.