پنجشنبه ششم اردیبهشت ماه
مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا- چانگ‌وون

پایان مسابقات تپانچه ۱۰ متر در بخش زنان و مردان

در نخستین‌ روز از پانزدهمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا در چانگ‌وون کره جنوبی، نمایندگان کشورمان در تپانچه ۱۰ متر ‌پشت خط آتش ایستادند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، در نخستین‌ روز از پانزدهمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا در چانگ‌وون کره جنوبی، نمایندگان کشورمان در تپانچه ۱۰ متر ‌پشت خط آتش ایستادند.

 در بخش زنان هانیه رستمیان با ۵۷۳ امتیاز هفدهم شد، گلنوش سبقت‌الهی و مینا قربانی به ترتیب با ۵۷۳ امتیاز و ۵۶۸ امتیاز  در رده نوزدهم و  سی و سوم ایستادند.
تیم تپانچه ۱۰ متر زنان ایران نیز با ۱۷۱۴ امتیاز هفتم شد.

 در بخش مردان نیز سجاد پورحسینی با ۵۷۸ امتیاز پانزدهم شد، وحید گلخندان با ۵۷۷ امتیاز در جایگاه نوزدهم ایستاد و امیر جوهری خو با ۵۷۴ امتیاز عنوان بیست و ششم را به دست آورد.

 تیم تپانچه ۱۰ متر مردان نیز با ۱۷۲۹ امتیاز در رده ششم قرار گرفت.

تیراندازی ایران تا کنون توسط هانیه رستمیان در تپانچه ۲۵ متر و شرمینه چهل‌امیرانی در تفنگ ۱۰ متر صاحب سهمیه المپیک شده است.