سه شنبه دوم مرداد ماه
به مناسبت هفته تربیت بدنی برگزار شد؛

معرفی نفرات برتر مسابقات تیراندازی استان خراسان رضوی

یک دوره مسابقه تیراندازی در دو رشته تپانچه و تفنگ بادی  به مناسبت هفته تربیت بدنی در استان خراسان رضوی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هیات تیراندازی استان خراسان رضوی، یک دوره مسابقه تیراندازی در دو رشته تپانچه و تفنگ بادی  به مناسبت هفته تربیت بدنی در سالن تیراندازی تک تیرانداز تیپ ۲۷۷ قوچان برگزار گردید که در پایان نفرات اول تا سوم هر رشته مشخص و به آنها حکم قهرمانی اهدا گردید.

نفرات برتر رشته تپانچه:
۱- آرش محمدی
۲- شهاب یساولیان
۳- مهدی گروهی

نفرات برتر رشته تفنگ:
۱- سیده ریحانه ذبیح نیا
۲- عباس شبانی
۳- پادمیرا یساولیان

مسئول برگزاری و داور
رحمت ا.. منوری

ناظر
بهزاد قاسمی