پنجشنبه ششم اردیبهشت ماه

برگزاری دوره داوری درجه ۳ تیراندازی در استان خراسان جنوبی

دوره داوری تیراندازی درجه ۳ به میزبانی هیات تیراندازی استان وهمکاری تربیت بدنی سپاه انصار الرضا(ع) برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هیات تیراندازی استان خراسان جنوبی، برگزاری دوره داوری درجه ۳ تیراندازی به میزبانی هیأت تیراندازی استان خراسان جنوبی از ۱۹ الی ۲۲ مهر ماه به استعداد ۳۰ نفر با مربیگری مسعود کلهری برگزار شد.

 

دراین جلسه خراشادی، مسئول تربیت بدنی سپاه استان و نظام دوست، مسئول اموزش اداره کل حضور داشتند.