سه شنبه چهارم اردیبهشت ماه
به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش

برگزاری مسابقه تیراندازی اهداف پروازی درشهرستان مراوه تپه ایتان گلستان

در پایان مسابقه تیراندازی اهداف پروازی نفرات برتر معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی هیات تیراندازی استان گلستان، به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش جمعه، 21 مهر ماه یکدوره مسابقه اهداف پروازی تیراندازی درشهرستان مراوه تپه روستای جدید سایت کچیک با حضور ۱۸۵ شرکت کننده ازسراسر استان برگزار شد.

 

اسامی نفرات برتر:

1- رضا صدقی از مراوه تپه

 

2- مهدی نازقلی از آق قلا

 

3- داودگرگانی از آق قلا‌

 

4- منصوریاقوتی از گنبد

 

5- ایوب حقیقی ازکلاله