سه شنبه چهارم اردیبهشت ماه

معرفی نفرات برتر مسابقه جایزه بزرگ کامپک اسپورتینگ

اولین دوره مسابقه جایزه بزرگ  استاندارد کامپک اسپورتینگ کشوری برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، اولین دوره مسابقه جایزه بزرگ  استاندارد کامپک اسپورتینگ کشوری با 200 تارگت و حمایت مالی مهندس سیامک حبیبی در دو روز متوالی برگزار شد و در نهایت نفرات اول تا ششم به شرح ذیل می باشد:


1- نیما عبدالله پور از مازندران
2- محمدرضا کریم نجات(رضا حمزه) از تهران
3- سهیل حاج حسینی از تهران
4- نیما پورصالح از تهران
5- جواد پور اسماعیل از مازندران
6- مجتبی علی اکبر زاده از مازندران