سه شنبه چهارم اردیبهشت ماه

انجام بیمه ورزشی از درگاه فدراسیون پزشکی ورزشی در طول هفته تربیت بدنی و ورزشی با 70% تخفیف

در طول هفته تربیت بدنی، بیمه ورزشی با 70% تخفیف صورت می‌گیرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، هرساله 26 مهر ماه الی 2 آبان ماه هفته تربیت بدنی نام گذاری شده است. با هماهنگی فدراسیون پزشکی ورزشی در طول هفته تربیت بدنی، بیمه ورزشی با 70% تخفیف انجام می‌شود.

ورزشکاران جهت تمدید یا صدور بیمه ورزشی به درگاه فدراسیون پزشکی ورزشی مراجعه کنند.