پنجشنبه ششم اردیبهشت ماه

برگزاری مسابقه اهداف پروازی به مناسبت هفته ی نیروی انتظامی در استان گلستان

مسابقه اهداف پروازی در مجموعه سوار کاری شهرستان اق قلا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هیات تیراندازی استان گلستان، یکدوره مسابقه اهداف پروازی تراپ دوشنبه، 17 مهر ماه بین روسا و مدیران شهرستان اق قلا در مجموعه سوارکاری این شهرستان برگزار شد.

 

در این مسابقه سید ابوالفضل حسینی، امام جمعه آق قلا، عبداله نظریان، بنیاد شهید و مهدی حیدرپور، نیروی انتظامی حضور داشتند.