سه شنبه دوم مرداد ماه

برگزاری جلسه هیات رئیسه با مربیان هیات تیراندازی استان کرمانشاه

آرش نیکبخت، رئیس هیات تیراندازی استان کرمانشاه در این جلسه به عملکرد ۶ ماه اول سال پرداخت.

روابط عمومی هیئت تیراندازی استان کرمانشاه، جلسه هیات رئیسه با مربیان هیات تیراندازی استان کرمانشاه با حضور تمامی اعضا در دفتر هیات برگزار شد و آرش نیکبخت، رئیس هیات تیراندازی استان کرمانشاه به عملکرد ۶ ماه اول سال پرداخت و نقاط قوت و ضعف به اعضای هیات اطلاع رسانی شد

در ادامه تمامی اعضا و مربیان نکته نظرات خود را بیان نمودند و در خصوص برنامه‌های آینده هیات به بحث و هم‌اندیشی پرداختند .