سه شنبه چهارم اردیبهشت ماه
بازی های آسیایی _ هانگژو

نوروزیان رکورد جهانی خود را ارتقا داد

پوریا نوروزیان در تفنگ 10 متر در مسابقات بازی‌های آسیایی هانگژو رکورد جهانی خود را ارتقا داد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، در پایان مرحله مقدماتی تفنگ بادی ۱۰ متر مردان، پوریا نوروزیان با ثبت امتیاز ۶۲۹/۲ رکورد جهانی خود را ارتقا داد.

نوروزیان در نوزدهمین دوره بازی‌های آسیایی در هانگژوی چین در جایگاه دهم تفنگ بادی مردان ایستاد. وی در روزهای آینده در تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت نیز در خط آتش قرار می گیرد.