پنجشنبه سی و یکم خرداد ماه

برگزاری مسابقات کارمندان شرکت نفت اردبیل به مناسبت هفته دولت

مسابقه تیراندازی کارمندان شرکت نفت اردبیل در رشته تفنگ بادی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هیات تیراندازی اردبیل، بمناسبت هفته دولت یک دوره مسابقه تیراندازی در رشته تفنگ بادی باشرکت ۲۴ نفر از کارمندان شرکت نفت اردبیل در تاریخ ۸ شهریور ماه برگزار شد و از نفرات برتر تجلیل شد.