پنجشنبه ششم اردیبهشت ماه

کمیته‌های تخصصی هیات تیراندازی شهرستان اهواز معرفی شدند

کمیته‌های تخصصی هیات تیراندازی شهرستان اهواز با حضور اعضاء هیات رئیسه هیات تیراندازی اهواز معرفی شدند.

به گزارش روابط‌عمومی هیات تیراندازی استان خوزستان، کمیته‌های تخصصی هیات تیراندازی شهرستان اهواز چهارشنبه با حضور اعضاء هیات رئیسه هیات تیراندازی اهواز معرفی شدند.

 سید ناصر حسینی، رئیس هیات تیراندازی شهرستان اهواز، ضمن تشکر از سید سالار محمدنیا رئیس هیات تیراندازی خوزستان بابت اعتماد و تعیین مجدد به عنوان رئیس هیات تیراندازی شهرستان اهواز، اظهار کرد؛ هیات تیراندازی شهرستان اهواز همواره بازوی اجرایی هیات تیراندازی خوزستان بوده و هست. همچنین ضمن ارایه گزارشی‌ از فعالیت‌های سال گذشته هیات اهواز افزود: عمده فعالیت‌های هیات برگزاری مسابقات مناسبتی برای مناسبتی برای سازمان‌های مختلف، برگزاری مسابقات محلات، همکاری با هیات استان جهت برگزاری منظم مسابقات لیگ استانی، استمرار در برگزاری دوره‌های آموزشی هیات در دو بخش آقایان و بانوان و اختصاص زمان جهت تمرین منظم رکورد داران و تیراندازان حرفه‌ای استان در سالن قدس اهواز است.

در ادامه این جلسه کمیته‌های تخصصی هیات تیراندازی شهرستان اهواز توسط سید ناصر حسینی، رئیس هیات تیراندازی اهواز، بهنام نوروزپور، دبیر و عضو هیات رئیسه هیات تیراندازی اهواز و سید صادق حسینی، عضو هیات رئیسه هیات تیراندازی اهواز در محل دفتر رئیس هیات تیراندازی خوزستان معرفی شدند. گفتنی است که در پایان این جلسه ضمن معرفی اعضاء کمیته‌های تخصصی، احکام آن‌ها توسط اعضا هیات رئیسه اهدا شد.