یکشنبه دوم اردیبهشت ماه
به مناسبت هفته دولت

مسابقه تیراندازی اهداف پروازی ویژه کارکنان دولت در استان گلستان برگزار شد

هیات تیراندازی شهرستان گنبد کاووس به مناسبت هفته دولت مسابقه اهداف پروازی ویژه کارکنان دولت برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی هیات تیراندازی استان گلستان، هیات تیراندازی شهرستان گنبد کاووس در هفته دولت مسابقه اهداف پروازی ویژه کارکنان دولت را پنجشنبه، ۹ شهریور با حضور معاونت امنیتی سیاسی فرمانداری ویژه، سرپرست و هیات همراه اداره ورزش و‌جوانان  شهرستان گنبد کاووس برگزار کرد.

 

نفرات برتربه شرح زیر است:

1- عبدالخالق شیخ پور از اداره ورزش و‌جوانان شهرستان گنبد کاووس

2- دکتر شهریار یمرلی از شبکه بهداشت شهرستان گنبدکاووس

3- حاج رضا اصالتی از فرمانداری ویژه شهرستان گنبد کاووس