یکشنبه دوم اردیبهشت ماه

استقبال مسئولین هیات تیراندازی استان گلستان از محمدحسین کیا

هیات تیراندازی استان گلستان و هیات شهرستان کردکوی از محمد حسین کیا استقبال کرد.

به گزارش روابط عمومی هیات تیراندازی گلستان، مسئولین هیات تیراندازی استان گلستان و هیات شهرستان کردکوی از محمدحسین کیا تیرانداز ملی که در مسابقات جهانی دانشجویان جهان در کشور چین در رشته تپانچه ۱۰متر مقام پنجم انفرادی و چهارم تیمی را در اولین تجربه بین المللی خود کسب کرد، استقبال کردند.