یکشنبه دوم اردیبهشت ماه

حجت الاسلام و المسلمین سیفی به عنوان مسئول کمیته فرهنگی منصوب شد

با حکم رئیس فدراسیون حجت الاسلام و المسلمین سیفی به عنوان مسئول کمیته فرهنگی فدراسیون تیراندازی منصوب شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، با حکم مرتضی قربانی، رئیس فدراسیون تیراندازی، حجت الاسلام و المسلمین سیفی به عنوان مسئول کمیته فرهنگی این فدراسیون منصوب و حکم خود را از رئیس فدراسیون دریافت کرد.

رئیس فدراسیون تیراندازی با تاکید بر توامندی و تجربیات حجت الاسلام و المسلمین سیفی در عرصه فرهنگی، برای وی در پیشبرد برنامه های این کمیته آرزوی موفقیت و توفیق کرد.