پنجشنبه ششم اردیبهشت ماه

محمدی سرپرست دبیری فدراسیون تیراندازی شد

سرپرست جدید دبیری فدراسیون تیراندازی معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، در پی استعفای مهدی مبینی از سمت دبیری فدراسیون تیراندازی به دلیل مسائل شخصی، مرتضی قربانی، رییس فدراسیون تیراندازی ضمن قدردانی از زحمات وی در مدت حضور در فدراسیون و خدمات ایشان به خانواده تیراندازی، عباس محمدی را به عنوان سرپرست دبیری منصوب کرد.