شنبه دوازدهم اسفند ماه

دیدار دکتر صالحی امیری با ریاست فدراسیون تیراندازی

دکتر صالحی امیری، رئیس کمیته ملی المپیک ظهر دیروز (دوشنبه) 9 اسفند با حضور در فدراسیون تیراندازی با مرتضی قربانی دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، ظهر دیروز (دوشنبه) 9 اسفندماه دکتر صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک به همراه پیمان فخری، سرپرست کاروان اعزامی ایران به بازی‌های 2022 هانگژو چین با حضور در فدراسیون تیراندازی با مرتضی قربانی و مسئولین فدراسیون تیراندازی دیدار و گفتگو کرد.

در جریان این دیدار دکتر صالحی امیری با اهدای لوح، انتخاب قربانی را به عنوان ریاست فدراسیون تیراندازی به وی تبریک گفت.