شنبه پنجم آذر ماه

آذربايجان غربي

پرداخت کمک‌ هزینه تمرینی به اردونشینان

از طرف فدراسیون تیراندازی، کمک هزینه تمرینی به ورزشکاران حاضر در اردوی تمرینی تیم‌های تفنگ و تپانچه پرداخت شد.