سه شنبه، ۸ فروردین ۱۳۹۶

نتایج مسابقات مرحله اول زمستانی دی ۱۳۹۵

تپانچه بانوان بزرگسال

تپانچه بانوان جوان و نوجوان

فینال تپانچه بانوان بزرگسال

فینال تپانچه بانوان جوان و نوجوان

تفنگ بانوان بزرگسال

تفنگ بانوان جوان و نوجوان

فینال تفنگ بانوان بزرگسال

فینال تفنگ  بانوان جوان و نوجوان

تپانچه مردان بزرگسال

تپانچه مردان جوان و نوجوان

فینال تپانچه مردان بزرگسال

فینال تپانچه مردان جوان و نوجوان

تفنگ مردان بزرگسال

تفنگ مردان جوان و نوجوان

فینال تفنگ مردان بزرگسال

فینال تفنگ  مردان جوان و نوجوان

پیشنهاد ما

زمانبندی مسابقات مرحله نهایی (منتخبین)سلاحهای بادی زمستانی-اسفند ۱۳۹۵