شنبه، ۶ خرداد ۱۳۹۶

نتایج مسابقات نهایی آزاد تفنگ و تپانچه آبان ۱۳۹۵

مقدماتی تفنگ مردان

فینال تفنگ مردان

مقدماتی تپانچه مردان

فینال تپانچه مردان

مقدماتی تفنگ بانوان

فینال تفنگ بانوان

مقدماتی تپانچه بانوان

فینال تپانچه بانوان

پیشنهاد ما

برنامه مرحله سوم اسکیت و تراپ دوبل

  برنامه مرحله سوم اهداف پروازی (اسکیت و تراپ دوبل)