شنبه، ۵ فروردین ۱۳۹۶

نتایج مسابقات نهایی آزاد تفنگ و تپانچه آبان ۱۳۹۵

مقدماتی تفنگ مردان

فینال تفنگ مردان

مقدماتی تپانچه مردان

فینال تپانچه مردان

مقدماتی تفنگ بانوان

فینال تفنگ بانوان

مقدماتی تپانچه بانوان

فینال تپانچه بانوان

پیشنهاد ما

زمانبندی مسابقات آزاد نوبت اول اهداف پروازی (تراپ دوبل و اسکیت)اسفند ۱۳۹۵