سه شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۵

نتایج مسابقات نهایی آزاد تفنگ و تپانچه آبان ۱۳۹۵

مقدماتی تفنگ مردان

فینال تفنگ مردان

مقدماتی تپانچه مردان

فینال تپانچه مردان

مقدماتی تفنگ بانوان

فینال تفنگ بانوان

مقدماتی تپانچه بانوان

فینال تپانچه بانوان

پیشنهاد ما

نفرات مجاز به شرکت در مسابقات مرحله دوم سلاحهای بادی زمستانی -بهمن ۱۳۹۵

تفنگ زنان تپانچه زنان تفنگ مردان تپانچه مردان