شنبه، ۵ فروردین ۱۳۹۶

اطلاعیه مسابقات مرحله نهایی اهداف پروازی آبان ۱۳۹۵

22trap

پیشنهاد ما

زمانبندی مسابقات مرحله نهایی (منتخبین)سلاحهای بادی زمستانی-اسفند ۱۳۹۵