شنبه، ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

نتایج لیگ برتر تیراندازی بانوان/ هفته اول و دوم

مقدماتی تفنگ بادی بانوان هفته اول

مقدماتی تپانچه بادی بانوان هفته اول

فینال تفنگ بادی بانوان هفته اول

فینال تپانچه بادی بانوان هفته اول

*************************************

مقدماتی تفنگ بادی بانوان هفته دوم

مقدماتی تپانچه بادی بانوان هفته دوم

فینال تفنگ بادی بانوان هفته دوم

فینال تپانچه بادی بانوان هفته دوم

پیشنهاد ما

نتایج مرحله دوم مسابقات اهداف پروازی سال۹۶

تراپ مردان اسکیت تراپ بانوان