چهارشنبه پنجم اردیبهشت ماه

برگزاری همایش ورزش تیراندازی در گلدشت و رهنان استان اصفهان

همایش ورزش تیراندازی با همت کمیته همگانی استان به منظور استعدادیابی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هیات تیراندازی استان اصفهان، اجرای ورزش تیراندازی همگانی ویژه مردم شریف و محترم گلدشت و رهنان پنجشنبه و جمعه، 9 لغایت 10 آذر ماه در محل مصلی نماز جمعه یادواره شهدای غزه، به همت کمیته همگانی هیات تیراندازی استان اصفهان و جمعی از کادر هیات استان با هدف استعدادیابی و آشنایی و آموزش ورزش تیراندازی برگزار شد.