مسابقات آزاد استان تهران برگزار شد

مسابقات آزاد استان تهران 22 اردیبهشت درسالن تیراندازی پردیسان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هیات تیراندازی استان تهران، مسابقات آزاد استان تهران باهمکاری هیات تیراندازی حوزه شمال غرب جمعه، 22 اردیبهشت درسالن تیراندازی پردیسان باحضور 90 تیرانداز دختر و پسردردورشته تفنگ وتپانچه  برگزار گردید.

 که درپایان مسابقه دررشته تپانچه بادی علی نورس، محمد درگاهی وعباس دربندی به ترتیب مقام‌های اول تا سوم وهمچنین دررشته تفنگ بادی پارسا وزیری، پریسا اسماعیلی و پگاه مقدم به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب نمودند.

  • 13:59
  • 1402/02/27
  • 7836