مسابقه انتخابی تیراندازی دانشجویان استان البرز برگزار شد

نفرات برتر مسابقه انتخابی تیراندازی دانشجویان استان البرز معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، اولین مسابقات انتخابی تیراندازی دانشجویان استان البرز روز جمعه، 2دی ماه با حضور 24 نفر از دانشجویان دانشگاه‌های مختلف استان البرز در دو رشته تفنگ و تپانچه در سالن مالک اشتر برگزار شد.

در این مسابقات آقای پور یعقوب،نایب رئیس هیئت ورزش‌های دانشگاهی از نزدیک شاهد رقابت دانشجویان بود. همچنین فاطمه کرم زاده، از ورزشکاران المپیک ورکورد دار جهانی نیز در این سری مسابقات شرکت داشت.

در پایان در رشته تپانچه نتایج زیر به دست آمد:

 مقام اول- محمد فرجی از دانشگاه آزاد کرج

 مقام دوم- خشایار رضایی از دانشگاه پیام نور

مقام سوم- زهرا پراکوه از دانشگاه پردیس امیرکبیر

 در رشته تفنگ دختران نتایج زیر به دست آمد:

 مقام اول- فاطمه کرم‌زاده از دانشگاه آزاد کرج

مقام دوم- یکتا علی شیری از دانشگاه آزاد کرج

مقام سوم- هلیا سادات احمدی از دانشگاه آزاد کرج

در رشته تفنگ پسران نتایج زیر به دست آمد:

مقام اول- امیر حسین میر صدری از دانشگاه خوارزم

مقام دوم- ابراهیم یحیی پور از دانشگاه آزاد کرج

مقام سوم- سبحان موحد از دانشگاه پیام نور

 این مسابقات به همت سمیه شاه محمدی، رئیس انجمن تیراندازی دانشگاهی و دانشجویی و مسعود جوکار، رئیس هیئت‌های ورزشی دانشگاه‌ها و با همکاری هیئت تیراندازی استان البرز برگزار گردید.

  • 17:16
  • 1401/10/03
  • 11116