پرداخت مرحله دوم کمک‌ هزینه تمرینی به اردونشینان تیم‌های ملی

از طرف فدراسیون تیراندازی، دومین کمک هزینه تمرینی به 24 نفر از ورزشکاران حاضر در اردوی تمرینی تفنگ و تپانچه آقایان و بانوان پرداخت شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، مرحله دوم کمک هزینه تمرینی توسط فدراسیون تیراندازی به 12 نفر از ملی‌پوشان در رشته تفنگ و 12 نفر در رشته تپانچه از یک میلیون و پانصد تا سه میلیون تومان به ورزشکاران در رده‌های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان حاضر در اردوهای تمرینی پرداخت شد.

  • 10:40
  • 1400/11/06
  • 9775