اطلاعیه تمدید کارت داوران بین‌المللی

کارت داوران بین‌المللی که تاریخ اعتبار کارت داوری آنها تا پایان سال 2022 میلادی می‌باشد تمدید می‌گردد.

احتراما به اطلاع آن‌دسته از داوران بین‌المللی که تاریخ اعتبار کارت داوری آنها تا پایان سال 2022 میلادی می‌باشد می‌رساند جهت تمدید کارت خود ظرف مدت 10 روز از تاریخ 14/4/1401 فرم پیوست مربوطه را تکمیل و همراه با نامه درخواست، به آقای صالحی تحویل نمایند.  

لازم به‌ذکر است داوران رشته اهداف پروازی (Referee) می‌بایست نسبت به مراجعه به پزشک متخصص چشم اقدام و فرم مربوط به معاینه چشم را تکمیل و ارسال نمایند. بدیهی است تمدید کارت متقاضیان پس از بررسی و در صورت داشتن شرایط قابل انجام خواهد بود.

  • 11:22
  • 1401/04/14
  • 20614