برگزاری کارگاه تخصصی آموزش تیراندازی به دانش آموزان در سمنان

کارگاه تخصصی آموزش تیراندازی به دانش آموزان در سمنان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هیات تیراندازی استان سمنان،   شنبه ۲۸ بهمن ماه یک دوره کارگاه آموزشی تیراندازی ویژه دانش آموزان هنرستان زکریای رازی شهر شاهرود با همکاری هیئت تیراندازی شهرستان شاهرود در سالن این هیئت برگزار شد.

  • 06:58
  • 1402/11/29
  • 740