برگزاری مسابقات دانشجویی منطقه ۶ کشور به میزبانی دانشگاه اصفهان

دانشجویان دختر منطقه ۶ کشور در دو ماده تفنگ و تپانچه به صورت انفرادی و تیمی به رقابت پرداختند.

به گزارش روابط عمومی هیأت تیراندازی استان اصفهان، دانشجویان دختر منطقه ۶ کشور در ماده تفنگ و تپانچه بادی، سه شنبه، 17 بهمن ماه به میزبانی دانشگاه اصفهان در سالن تیراندازی شهید زرین به صورت انفرادی و تیمی به رقابت پرداختند.

 

در پایان مقام‌های برتر انفرادی و تیمی به شرح زیر اعلام شد:

 

نفرات برتر انفرادی تپانچه:

1- زینب شکاری از دانشگاه فرهنگیان

2- فاطمه شکاری از دانشگاه فرهنگیان

3- عسل سجادیه از دانشگاه راغب

 

نفرات برتر انفرادی تفنگ:

1- فاطمه اسماعیلی از دانشگاه شهرکرد

2- نرگس حسینیان از دانشگاه المهدی

3- پرنیا انصاری از دانشگاه اصفهان

 

تیم‌های برتر تپانچه:

1- دانشگاه فرهنگیان

2- دانشگاه اصفهان

3- دانشگاه کاشان

 

تیم‌های برتر تفنگ:

1- دانشگاه اصفهان

2- دانشگاه کاشان

3- دانشگاه فرهنگیان

 

درمجموع دو رشته تفنگ و تپانچه بادی، مقام های برتر به شرح زیر است:

1- تیم اصفهان

2- تیم فرهنگیان

۳- تیم کاشان

  • 10:13
  • 1402/11/21
  • 898