برگزاری اولین جلسه هیئت رئیسه هیات تیراندازی استان سمنان

در پایان جلسه هیات رئیسه احکام اعضا هیات تیراندازی استان سمنان اهدا شد.

به گزارش روابط عمومی هیات تیراندازی استان سمنان، نخستین جلسه اعضای هیئت رئیسه هیئت تیراندازی استان سمنان شنبه، 30 دی در دفتر هیئت استان برگزار شد.

در این جلسه که با حضور دکتر مجیدمحمدی، معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان برگزار شد موضوعات و محورهای مهم هیات استان مورد بحث و بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیماتی جهت اجرا اتخاذ شد.

 

در انتهای این جلسه احکام مسئولیت اعضای هیئت رئیسه و برخی از ارکان هیات استان در حضور معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان و علی برزگر، رئیس هیات تیراندازی استان سمنان به آنان اهدا شد.

 

1- فهیمه عرب، نایب رئیس بانوان

2- ابوالقاسم وفایی نژاد، خزانه دار

3- صادق هروی، عضو هیئت رئیسه

4- محمدکاظم خطیبی، عضو هیئت رئیسه

5- علی کلاتی، عضو هیئت رئیسه

6- الهام قاسمی، دبیر هیئت استان

7- محمد گلینی، مشاور و مدیر امور اجرایی هیئت استان

8- مریم شاطری، رئیس کمیته روابط عمومی و اطلاع‌رسانی

9- مریم شاطری، مسئول کمیته فرهنگی هیئت

  • 09:33
  • 1402/11/02
  • 1309