حسین باقری به عنوان سرمربی تیم ملی جوانان و نوجوانان تفنگ منصوب شد

با حکم رئیس فدراسیون تیراندازی، حسین باقری به عنوان سرمربی تیم ملی جوانان و نوجوانان تفنگ منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، مرتضی قربانی، رئیس فدراسیون تیراندازی در حکمی حسین باقری را به عنوان سرمربی تیم ملی جوانان و نوجوانان تفنگ منصوب و حکم وی را اهدا کرد.

در بخشی از این حکم آمده است: امیدوارم با اتکال راسخ و قلبی به خداوند متعال با نگاه عادلانه به همه استعدادهای ورزش میهن عزیز اسلامیمان و با تکیه بر اصول پهلوانی و جوانمردی، زمینه ترویج ارزش های اخلاقی و شادی ملت و رهبر عزیزمان را فراهم آورید.

  • 13:31
  • 1402/10/27
  • 1636