مقایسه فنی مسابقات قهرمانی سلاح‌های بادی بانوان کشور در سال 1397 و 1402

مقایسه فنی مسابقات قهرمانی سلاح‌های بادی بانوان کشور در سال 1397 و 1402 نشان از رشد رشته تیراندازی دارد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، مقایسه فنی عملکرد تیراندازان در مسابقات سلاح های بادی بانوان قهرمانی کشور نشان می دهد که در چهار سال گذشته این رشته در سطح کشور با رشد چمشگیری همراه بوده است.

 

  • 10:36
  • 1402/10/04
  • 1294