با حضور رئیس فدراسیون تیراندازی

مجلس عزاداری امام حسین (ع) در اصفهان برگزار شد

مجلس عزاداری امام حسین (ع) با حضور ورزشکاران و مسئولین هیات تیراندازی استان اصفهان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هیات تیراندازی استان اصفهان، مراسم عزاداری امام حسین (ع) با حضور مرتضی قربانی، رئیس فدراسیون تیراندازی و جمعی از ورزشکاران و کادر هیات تیراندازی استان در دهه اول ماه محرم برگزار شد. 

رئیس فدراسیون تیراندازی در سخنرانی خود با عزاداران به این موضوع اشاره کرد که ماه محرم، ماه پیروزی خون بر شمشیر و الهام بخش مبارزه با ستمگران است و در انتقال پیام جهانی امام حسین (ع)، نقش اساسی دارد.

  • 16:05
  • 1402/05/09
  • 5880