تجلیل هیأت تیراندازی استان قم از دو مدال آور مسابقات کشوری تپانچه بادی

از مدال آوران مسابقات کشوری در رده جوانان و نوجوانان تجلیل شد.

به گزارش روابط عمومی هیات تیراندازی استان قم، از دو مدال آور در مسابقات کشوری تپانچه بادی جوانان و نوجوانان، سیده فاطمه حسینی و محمد مهدی چوبین تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

 

هدایای این ورزشکاران توسط جعفرغفار سرمربی و مدیر تیمها و صباغی مربی تیم نوجوانان اهدا شد.

  • 12:31
  • 1402/05/08
  • 5282