دیدار سرپرست هیات تیراندازی استان گلستان با رئیس ورزش و جوانان کردکوی

دوشنبه، 19 تیرماه رئیس ورزش و جوانان کردکوی از باشگاه‌های اهداف ثابت و پروازی بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی هیات تیراندازی استان گلستان، دیدار هیات تیراندازی استان گلستان با رئیس ورزش و جوانان کردکوی و اعضاء محترم هیات تیراندازی استان دو شنبه، 19 تیر ماه برگزار شد.

همچنین تبادل نظر و بازدید از باشگاه‌های اهداف ثابت و پروازی، تجهیزات و محل تعمیرات سلاح از اقدامات انجام شده در این برنامه بود

در این بازدید سرپرست هیات تیراندازی استان گلستان از اقدامات خودجوش و خیرخواهانه که باهدف پیشرفت ورزش تیراندازی در شهرستان کردکوی انجام پذیرفته از دستاندرکاران و اقدام کنندگان تقدیر و تشکر کرد.

  • 10:19
  • 1402/04/26
  • 5533