جلسه هماهنگی هیات تیراندازی استان کرمانشاه با شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر

جلسه هماهنگی و هم اندیشی سرپرست هیات تیراندازی استان کرمانشاه با شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هیات تیراندازی استان کرمانشاه، در پی برگزاری جلسه هماهنگی و هم اندیشی با شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر مقرر گردید ۶ روستای استان کرمانشاه مجهز به سالن تیراندازی گردند.


در این جلسه آرش نیکبخت سرپرست هیات تیراندازی استان کرمانشاه اشاره کرد هیات تیراندازی استان کرمانشاه تمام تلاش خود را جهت گسترش ورزش تیراندازی و همکاری با ستاد های اجرای و توانبخشی انجام خواهد داد 

  • 10:09
  • 1402/03/28
  • 6075