آئین نامه برگزاری دوره‌های کوتاه مدت مربیگری و داوری سال 1402

آئین نامه برگزاری دوره‌های کوتاه مدت مربیگری و داوری و دستورالعمل اجرایی فدراسیون تیراندازی در سال 1402 منتشر شد.  • 12:08
  • 1402/02/10
  • 2884