تقویم و دستورالعمل مسابقات آزاد تفنگ و تپانچه سال 1402

تقویم و نحوه برگزاری مسابقات آزاد تفنگ و تپانچه سال 1402 منتشر شد.

  • 12:08
  • 1402/01/29
  • 3555