گزارش تصویری از اردوی تمرینی برترین‌های تفنگ و تپانچهعکاس: حسینی‌نژاد