مراسم افتتاحیه و هفته اول دومین دوره مسابقات لیگ برتر اهداف پروازی به روایت تصویرعکاس: حسینی نژاد