گزارش تصویری فینال اولین دوره مسابقات اهداف پروازی حمایت از محیط زیست و حیات وحش با حضور وزیر ورزش و جوانانعکاس: بهنام رنجکش