گزارش تصویری مجمع انتخاباتی هیات تیراندازی استان سیستان و بلوچستانبا برگزاری مجمع انتخاباتی هیات تیراندازی استان سیستان و بلوچستان، حمیدرضا شهرکی به مدت 4 سال به عنوان سکاندار این هیات انتخاب شد.