گزارش تصویری هفته اول و دوم لیگ برتر تفنگ بادی بانوان از خبرگزاری فارسعکاس: بهرام بیات