هفته اول و دوم لیگ برتر تیراندازی در ماده تپانچه بادی بانوان از نگاه دوربین خبرگزاری آناعکاس: وحید خدادادی