گزارش تصویری مسابقات تیراندازی آنلاین بین المللی آسیانجمه خدمتی و پوریا نوروزیان در مسابقات تیراندازی آنلاین بین المللی آسیا با قرار گرفتن در جایگاه نخست به عنوان قهرمان رشته تفنگ بادی شناخته شدند.

عکاس: علیرضا حمزه لو