ادامه روند تمرینات تیم ملی تیراندازی در آزادی به روایت تصویرتمرینات تیم ملی تفنگ و تپانچه با حضور ۱۲ ورزشکار در محل فدراسیون تیراندازی در حال برگزاری است.

عکاس: علیرضا حمزه لو