دور جدید تمرینات تیم ملی تفنگ زیر نظر الهام هاشمیدور جدید تمرینات تیم ملی تفنگ با حضور نجمه خدمتی، الهه احمدی، آرمینا صادقیان، مه لقا جام بزرگ، فاطمه کرم زاده ، مهیار صداقت، امیر محمد نکونام، حسین باقری، پوریا نوروزیان و امیرسیاوش ذوالفقاریان از امروز آغاز و تا 16 مهرماه ادامه دارد.

عکاس: علیرضا حمزه لو