گزارش تصویری مجمع سالیانه هیات تیراندازی استان مرکزی با حضور رییس فدراسیونمجمع سالیانه هیات تیراندازی استان مرکزی با حضور علی دادگر رییس فدراسیون در محل سالن اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار شد.